Napište nám

Prosíme Vás, tento formulář použijte pouze k dotazu, návrhu, připomínce, stížnosti, či naopak pochvale, ve věci ubytování. Nepovinná pole nemusíte vyplňovat tehdy, pokud to není pro zpětnou komunikaci nutné.

Pozn.: Vaše osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v rozsahu a za účelem, pro který byly údaje poskytnuty, a nebudou sdělovány třetím osobám.