Komplexní služby

Širokému spektru zájemců, jako jsou fyzické osoby, vlastníci nemovitostí, obce a města, podnikatelé - fyzické a právnické osoby a ostatní (např. státní, nestátní a neziskové organizace, spolky, sdružení apod.) poskytujeme komplexní služby v oblastech:

 • finančního poradenství;
 • pojišťovnictví;
 • bankovnictví, stavebního spoření, úvěrování;
 • financování z dotačních titulů státních programů a programů EU;
 • služby při výkonu zadavatelských činností.


Co představují komplexní služby?

1. krok - Předběžná konzultace ZDARMA

2. krok - Zpracování návrhu možností a variant co nejoptimálnějšího řešení na základě předběžné konzultace

3. krok - Kompletní zpracování podkladových materiálů s ohledem na zvolené řešení, včetně:

 • žádostí,
 • podnikatelského záměru či projektu, studií proveditelnosti,
 • jejich předložení příslušné instituci na základě Vašich podkladů.


V případě podnikatelských záměrů v rámci dotačních titulů poskytujeme:

 • zpracování žádostí,
 • zpracování monitorovacích zpráv, a to po celou dobu monitoringu projektu,
 • služby při výkonu zadavatelských činností,
 • zpracování závěrečné zprávy,
 • zpracování žádosti o platbu.


V rámci komplexních služeb dále nabízíme zajištění dokumentace potřebné k zajištění dané služby, jedná se např. o projektovou dokumentaci, odborné a znalecké posudky, kupní smlouvy, odhady nemovitostí, návrhy na vklad do KN apod.


Cena je závislá na rozsahu poskytnutí služby a bude stanovena na základě
našeho vzájemného smluvního ujednání.


Máte-li zájem o více informací, volejte na tel. 602 247 198 nebo nám napište. Děkujeme za Váš zájem.

Těšíme se na Vás!