Bytové družstvo

V souvislosti se stále zvyšujícím se zájmem o zkrášlování, zvelebování a zlepšování životní úrovně v naší zemi rostou nároky na kvalitu bydlení, života ve městech i na venkově, mají lidé potřebu přizpůsobovat či přetvářet prostředí, ve kterém žijí. Infrastruktura, budovy, cestovní ruch, turistika, zařízení pro volnočasové aktivity a sport, to vše volá po obnově nebo zcela novém vybudování objektu.

Společnost APLEKO II. s.r.o. proto zakoupila v r. 2011 dům v Zákupech a na základě svých dlouholetých zkušeností s problematikou bytové politiky založila Stavební bytové družstvo ZÁKUPYzapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Dr 997 od 23. listopadu 2011, IČ 287 49 464, se sídlem Nádražní 261, 471 23 Zákupy.

Dům s přilehlými komunikacemi se nachází na výše uvedené adrese, přímo v centru města v památkové zóně naproti zámeckému parku, s dobrou dopravní obslužností a dostupností. V domě je vybudováno 8 malometrážních bytů se standardním příslušenstvím. Bydlící mají možnost uzavřít smluvu o pronájmu garáže, které jsou přímo u domu.

Základní členský vklad: 10000,- Kč

Statutární orgán: představenstvo družstva

Předmětem činnosti družstva je správa, údržba, provoz a pronájem bytových a nebytových prostor v rozsahu:

  • výstavba, rekonstrukce, nákup a správa bytových a nebytových objektů;
  • poskytování základních služeb spojených s užíváním bytu, společných a nebytových prostor;
  • zabezpečování provozu, údržby a oprav bytového fondu a nebytových prostor, včetně pozemků ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
  • pronájem družstevních bytů a nebytových prostor na základě nájemní smlouvy;
  • převádění bytových jednotek do vlastnictví členů družstva;
  • zabezpečení hospodaření družstva.


Máte-li zájem zjistit o družstvu a bydlení v tomto domě více, kontaktujte nás na tel. 602 247 198 nebo nám napište. Děkujme za Váš zájem.


Radek Trnka
předseda představenstva družstva